zig-zag

O пројекту

Реализација пројекта „Дигитализација и презентација старе књиге, завичајног фонда и других посебних фондова у Лесковцу“ од важног је значаја зато што ће Библиотека у Лесковцу развити капацитете за дигитализацију и омогућити да се сачува значајан део културног наслеђа који ће употпунити и мапу националног културног наслеђа, а уједно и допринети очувању националног културног идентитета, културе и књижевне баштине српског народа. Пројекат је посебно значајан на регионалном и локалном нивоу, јер ће се дигитализацијом завичајног фонда трајно сачувати и учинити доступне публикације писане на познатом „лесковачком дијалекту“ који је данас заборављен и често погрешно интерпретиран. Поред тога, пројекат ће стандардизованим сетом података омогућити једноставну доступност подацима о дигитализованој грађи Библиотеке у Лесковцу.

О завичајним и посебним фондовима:

У организационој структури лесковачке Библиотеке посебно место заузима Завичајни фонд. Он је до 1973. године био интегрисан у општи фонд Библиотеке. Одлуком Ратмирка Петковића, тадашњег директора Библиотеке, издваја се завичајна грађа и формира Завичајна библиотечка целина која је функционисала при Стручном одељењу. Формирање инвентарне књиге Завичајног фонда започиње 23. 05. 1973. године, па се овај датум може сматрати даном настанка овог одељења.

Завичајно одељење састављенo је од грађе која се својим садржајем односи на Лесковац и Јабланички округ, од дела објављених и штампаних на територији Града (независно од места рођења аутора), као и од дела аутора који су рођени у Лесковцу, без обзира где сада живе и где се дела објављују. Управо због овакве структуре Завичајни фонд представља својеврсног чувара нашег културног идентитета.

Наш фонд краси веома богата збирка монографских публикација која броји 6 359 јединица из свих области људског стваралаштва. Можемо понудити најсавременије романе лесковачких стваралаца, али и дела везана за историју Града, архитектуру, уметност, медицину, економију, филозофију… Ако сте љубитељи старине и раритетних дела, такође сте на правом месту. Збирка старе и ретке књиге ставља Вам на располагањe књиге штампане у периоду од 1834-1867. године, као и преко 300 ретких књига.

Право благо представља и збирка серијских публикација која има око 3500 бројева разних часописа и новина.

Некњижна грађа је хроничар Града који причу о Лесковцу прича на мало другачији начин. Сликовито ће дочарати дух Града великим бројем разгледница, плаката, фотографија, документационим материјалом, као и аудио-визуелном грађом. Из некњижне грађе својим значајем издвајају се аудио књиге.

Рукописна заоставштина познатих лесковачких ствараоца такође је део нашег фонда. Посебно смо поносни на ову збирку јер, кроз преписку и дела у рукопису, можемо пратити процес настанка неких, за Лесковац веома значајних дела, али и открити какви су заиста били наши познати суграђани.

Како фонд овог одељења представља право културно благо, не само Лесковца већ и читаве Србије, неопходно је брижно се односити према њему. Због тога код коришћења овог фонда постоје нека ограничења. Књиге се не могу износити из просторија Библиотеке, а старе и ретке књиге могу се
користити само у дигиталној форми.

Промовисање националног кроз завичајно, свакако јесте један од начина да се перманентно остварује оно што је мисија и задатак јавне библиотеке, а то је повећање свести о културном наслеђу, разумевању уметности, научних достигнућа и открића (IFLA/UNESCO 2005).