zig-zag

Живот Герасима Зелића архимандрита

Аутор

Зелић, Герасим

Место и година издања

Панчево, 1817.

Издавач

Браћа Јовановић

УДК

821.163.41-94

COBISS.SR-ID

131296780

Сопственик културног добра

Народна библиотека “Радоје Домановић”, Лесковац

Категорија

Књиге

zig-zag

Погледајте и остале грађе

zig-zag

Категорије