zig-zag

Весник Српске цркве

Аутор

Место и година издања

Београд 1890.

Издавач

-

УДК

-

COBISS.SR-ID

-

Сопственик културног добра

Саборна црква Свете Тројице у Лесковцу

Категорија

Серијске публикације

zig-zag

Погледајте и остале грађе

zig-zag

Категорије