zig-zag

Ђачки напредак

Аутор

Место и година издања

Лесковац, 1905-1914

Издавач

Лесковачки учитељски колегијум

УДК

373.4/.8

COBISS.SR-ID

21849100

Сопственик културног добра

Народна библиотека “Радоје Домановић”, Лесковац

Категорија

Серијске публикације

zig-zag

Погледајте и остале грађе

zig-zag

Категорије